Lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu Trung chuyển hàng hóa – Lạng Sơn

Ngày 05/3/2017, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho nhà đầu tư là Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC.

XEM THÊM